การรักษา โรควิตกกังวล

1.ถ้าผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนี้ โดยไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่น  และมั่นใจว่าไม่มีโรคทางกาย ก็ให้การรักษาด้วยยากล่อมประสาท เช่น ไดอะซีแพม ขนาด 5-15 มก./วัน ควรให้ต่อเนื่อง นาน 6 -12 เดือน จะช่วยลดอาการวิตกกังวลและอาการต่าง ๆได้ดี ถ้ามีอาการใจสั่น มือสั่น  ควรให้โพรพราโนลอล เริ่มให้ขนาด 60-80 มก./วัน แล้วค่อย ๆ เพิ่ม จนถึงขนาดเต็มที่ 240 มก./วัน ควรแบ่งให้วันละ 2-4 ครั้ง แต่ต้องระวังผลข้างเคียง คือ อาการซึมเศร้า ชีพจร เต้นช้า คลื่นไส้ถ้ามีภาวะซึมเศร้าหรือโรคแพนิก ร่วมด้วยก็ ให้การรักษาแบบโรคซึมเศร้า หรือโรคแพนิก

2.ควรส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ถ้าพบผู้ป่วย มีอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  • สงสัยมีโรคทางกายที่ต้องการการตรวจพิเศษเพิ่มเติม
  • ให้ยา 2-4 สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้น
  •  มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วยถึงขั้นรุนแรงหรือมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

แพทย์จะมีการวินิจฉัยให้แน่ชัด  ถ้าเป็นโรคกังวลทั่วไป ก็อาจปรับเปลี่ยนยาที่ใช้รักษาให้เหมาะสม และอาจต้องการให้การรักษาอื่น ๆ ร่วมด้วย  เช่น การทำจิตบำบัด  ครอบครัวบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฝึกการ ผ่อนคลาย เป็นต้น

ผลการรักษา  มักจะได้ผลดี แต่ต้องกินยาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 -12  เดือน หรือนานกว่านั้น หลังหยุดยา ประมาณร้อยละ 60-80 มีโอกาสกำเริบได้อีก

[Total: 0 Average: 0]