การรักษา โรคเลือดออกในสมอง

โรคเลือดออกในสมอง ไม่มีวิธีการรักษาใดจะดีกว่าการป้องกัน กล่าวคือ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ต้องระวังควบคุมรักษาโรคความดันโลหิตสูงให้เคร่งครัด ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น หยุดสูบบุหรี่  โรคนี้นับเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดอันตราย  การมีความรู้ความเข้าใจจึงมีความสำคัญครับ

การรักษาเลือดออกในสมองในระยะฉุกเฉิน

ต้องทำแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิต ลดความพิการที่จะเกิดขึ้น โดยมีการรักษาดังนี้

 1. รักษาตามอาการ ด้วยการใช้ยา
 2. ผ่าตัดเจาะระบายน้ำในสมอง ทำในกรณีเกิดน้ำคั่งในสมองร่วมหรือเพื่อวัดและลดความดันในสมอง
 3. ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ นำเลือดในสมองออกลดสมองบวม และแก้ไขสาเหตุที่เลือดออก
 4. การอุดรอยรั่วของโรค ซึ่งไม่ต้องมีแผลผ่าตัด สามารถทำได้โดยการอุด
  • ขดลวด กรณีเส้นเลือดโป่งพอง
  • กาว กรณีเส้นเลือดขอด

การรักษาต่อเนื่องหลังพ้นภาวะฉุกเฉิน

 1. การทำกายภาพบำบัด โดยจำเป็นต้องฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
 2. การดูแลต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยเฉพาะภาวะน้ำคั่งในสมอง หรือชัก
 3. การป้องกันการเกิดซ้ำ โดยหมั่นวัดความดันโลหิต  เบาหวาน  ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น งดสูบบุหรี่  งดนอนดึก งดเครียดทั้งกายและใจ
[Total: 0 Average: 0]