การรักษา ชักจากไข้

  1. ถ้าพบเด็กขณะมีอาการชักให้ถอดเสื้อผ้าเด็กออกแล้วใช้ผ้าชุบน้ำก๊อกโปะทั้งตัว เปลี่ยนผ้าชุบน้ำใหม่ ทุก 2 นาที ถ้าชักนานเกิน 15 นาที ให้ไดอะซีแพม  ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือเหน็บทางทวารหนัก ถ้าไม่หยุดชัก หรือมีอาการซึมไม่ค่อยรู้สึกตัวหรืออาเจียนมาก ควรส่งโรงพยาบาลด่วน ในรายที่สงสัยเป็นโรคติดเชื้อทางสมอง อาจต้องทำการเจาะหลัง และตรวจพิเศษๆ เพิ่มเติม
  2. ในกรณีที่เด็กหยุดชักแล้ว ควรค้นหาสาตุของอาการไข้ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ ควรส่งเด็กไปโรงพยาบาลโดยเร็ว ถ้าเด็กมีอาการชักเป็นครั้งแรก เด็กมีอายุต่ำกว่า 6 เดือนหรือมากกว่า 5 ปี หรือมีอาการชักจากไข้ชนิดซับซ้อน

แพทย์จะตรวจหาสาเหตุของการชัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางสมอง สำหรับอาการชักจากไข้ครั้งแรก  แพทย์อาจพิจารณาทำการเจาะหลังในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 เดือนหรือได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมาก่อน (เนื่องเพราะ เด็กกลุ่มนี้อาจเป็นโรคติดเชื้อทางสมองที่แสดงอาการไม่ชัดเจนก็ได้)

[Total: 0 Average: 0]