การรักษา โรคฮิสทีเรีย

โรคฮิสทีเรียเป็นโรคความผิดปกติทางบุคลิกที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยเท่าไร ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีอาการป่วย หรือมีความผิดปกติที่ควรต้องรักษา ทั้งที่จริงแล้วหากผู้ป่วยยอมรับและยอมเข้ารับการรักษา แพทย์จะมีวิธีการรักษาโรคฮิสทีเรีย 3 แนวทางด้วยกัน ดังนี้

          1. จิตบำบัดอย่างลึก

          2. จิตบำบัดเฉพาะตัว

          3. จิตบำบัดแบบกลุ่ม

          ทั้งนี้การรักษาโรคฮิสทีเรียจะมุ่งเน้นการบำบัดจิตใจ ด้วยขั้นตอนการรักษาของจิตแพทย์และนักจิตวิทยา แต่หากมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มีอาการซึมเศร้า แพทย์จะใช้ยาบำบัดร่วมด้วย อย่างไรก็ดี การรักษาฮิสทีเรียจะได้ผลก็ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยเองด้วย

[Total: 0 Average: 0]