อาการ อาการฮันเตอร์

อาการของ Hunter Syndrome อาจเริ่มแสดงให้เห็นเมื่อมีอายุประมาณ 2-4 ปี โดยอาจมีอวัยวะในร่างกายบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ศีรษะโต ริมฝีปากหนา ลิ้นใหญ่ จมูกกว้าง คิ้วหนา ผิวหนา กระดูกหนา มือสั้น นิ้วแข็ง หรือมีรูปร่างแคระแกรนเป็นต้น

นอกจากนี้ อาจมีอาการอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามความรุนแรงของการป่วย เช่น

 • มีพฤติกรรมก้าวร้าว
 • สมาธิสั้น
 • สติปัญญาบกพร่อง
 • การเจริญเติบโตช้า
 • ขนตามร่างกายเพิ่มขึ้น
 • ท้องเสีย
 • ข้อแข็ง
 • รู้สึกอ่อนแรง หรือเสียวซ่าบริเวณมือ
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • กลุ่มอาการประสาทมือชา (Carpal tunnel syndrome)
 • ไอบ่อยหรือเป็นไข้บ่อย รวมทั้งคอและไซนัสอักเสบบ่อย
 • ตับโต ม้ามโต
 • สูญเสียการได้ยิน
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือการเดินมีปัญหา
 • หัวใจมีปัญหา
[Total: 0 Average: 0]