สาเหตุของโรคฮันติง

สาเหตุของโรคฮันติงตัน เป็นข้อบกพร่องในโครโมโซมหมายเลข 4 ซึ่งหมายความว่าส่วนของ DNA นี้ได้รับการทำซ้ำมากกว่าที่ควรโดยปกติจะทำซ้ำระหว่าง 10 และ 28 ครั้งอย่างไรก็ตามในบุคคลที่มี โรคฮันติงตันซ้ำระหว่าง 36 และ 120 ครั้ง ยิ่งจำนวนการเกิดซ้ำมากเท่าไหร่โอกาสที่อาการจะเกิดขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

[Total: 0 Average: 0]