อาการ ภาวะสมองขาดเลือด

อาการของ TIA ขึ้นอยู่กับบริเวณที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง

ทั้งนี้ เราสามารถ สรุปเป็นหลักให้จำง่ายๆ ได้ด้วยคำว่า "FAST" ซึ่งมี ความหมายดังนี้

  1. (F) FACE หมายถึง หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว
  2. (A) ARM หมายถึง แขน ขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก
  3. (S) SPEECH หมายถึง การพูดผิดปกติ พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ได้
  4. (T) TIME หมายถึง การให้ความสำคัญกับเวลาที่นำผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติดังกล่าว ส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้

  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา เป็นเหน็บ ทรงตัวลำบาก หรือเป็นอัมพาตครึ่งซีกบริเวณใบหน้าและแขนขา
  • พูดไม่รู้เรื่อง พูดลำบาก ไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด
  • มองเห็นภาพซ้อน ตาบอดข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง
  • เวียนศีรษะหรือปวดศีรษะอย่างรุนแรง
  • ความดันโลหิตสูงหรือรู้สึกเหนื่อยอย่างฉับพลัน
  • ไม่มีสติ สับสน ความจำเสื่อมชั่วคราว บุคลิกภาพเปลี่ยนไป
[Total: 0 Average: 0]