การรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยนท่าทางอาจช่วยบรรเทาความรู้สึกคันยุบๆ ยิบๆ ได้ การหลีกเลี่ยงการจัดวางท่าทางที่มีการกดทับเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากอาจช่วยได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]