สาเหตุ โรคย้ำคิดย้ำทำ

เกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกัน คือ

  • ความผิดปกติทางสมอง และระบบประสาทที่มีการทำงานบกพร่อง
  • สาเหตุทางพันธุกรรม ที่อาจถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก
  • สภาพแวดล้อม ผู้ป่วยอาจเจอเหตุการรุนแรงในวัยเด็ก ถูกทารุณกรรมทั้งทางกายและทางใจ หรือปัญหาชีวิตที่รุณแรงก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน
[Total: 0 Average: 0]