อาการ ปลายประสาทอักเสบ

มักค่อย ๆ เกิดขึ้นช้า ๆ กินเวลาเป็นแรมเดือนหรือแรมปี โดยมีอาการชา รู้สึกซูซ่า หรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือปลายเท้า ซึ่งมักจะเป็นมากตอนกลางคืน หรือเวลาสัมผัสถูก ถ้าเป็นมากจะรู้สึกชา เข็มแทงไม่เจ็บ โดยกินบริเวณปลายมือปลายเท้าคล้ายกับการใส่ถุงมือถุงเท้า

ผู้ป่วยอาจมีอาการปลายมือปลายเท้าอ่อนแรง  ถ้าเป็นมากอาจเป็นอัมพาต (เช่น มือตก เท้าตก หรือแขน ขาเป็นอัมพาต) กล้ามเนื้อลีบ เดินเซ

บางรายอาจมีอาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ท้องเดิน มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือความดันตกในท่ายืนในผู้ป่วยเบาหวานนอกจากอาการชาปลายมือปลายเท้าแล้ว ยังอาจมีอาการเห็นภาพซ้อน เนื่องจากประสาท เลี้ยงกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวลูกตาเกิดการอักเสบหรือเสื่อม

[Total: 0 Average: 0]