การรักษา โรคเรย์ซินโดรม

               หากสงสัย เช่น พบผู้ป่วยมีอาการอาเจียนรุนแรงร่วมกับอาการผิดปกติทางสมอง หลังจากเริ่มทุเลาหรือหายจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส ควรส่งโรงพยาบาลด่วน

               แพทย์จะรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล ยืนยัน การวินิจฉัยโดยการตรวจเลือด (ที่สำคัญจะพบเอนไซม์ตับ ได้แก่ AST และ ALT สูงกว่าปกติประมาณ 3 เท่า นอกจากนั้น อาจพบระดับแอมโมเนียในเลือดสูง ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ) บางครั้งอาจทำการเจาะหลัง (เพื่อแยกออกจากโรคติดเชื้อของสมอง) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (พบภาวะสมองบวม) เจาะตับนำชิ้นเนื้อไปพิสูจน์ (liver biopsy) เป็นต้น

การรักษา ให้การรักษาแบบประคับประคองตาม อาการ เช่น ปรับดุลสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ ให้ยาลดภาวะสมองบวม แก้ไขภาวะเลือดออกและความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ถ้าหายใจลำบาก) เป็นต้น รวมทั้งให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่พบผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค ถ้าให้การ รักษาในระยะแรกเริ่มซึ่งยังไม่มีอาการรุนแรง ก็มักจะหายขาดได้ ตาถ้าปล่อยให้มีอาการทางสมองรุนแรงแล้วค่อยให้การรักษา ก็มักจะเสียชีวิต หรือพิการทางสมอง

                ในสมัยก่อน โรคนี้มีอัตราตายถึงร้อยละ 50 ในปัจจุบัน ในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ อัตราตายลดเหลือประมาณร้อยละ 20

[Total: 0 Average: 0]