logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคกลัวโรงเรียน

โรค | สาเหตุ | อาการ | การรักษา

เกิดจากเด็กมีปัญหาการเลี้ยงดูภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่ตามใจให้การปกป้องมากไปจนเด็กช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เด็กจึงความรู้สึกอยากอยู่บ้านมากกว่าไปโรงเรียน จึงมีความกลัวโรงเรียน โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความไม่ดีต่าง ๆ ของโรงเรียน บางคนอาจมีความเครียดความวิตกกังวล เช่น พ่อแม่ทะเลาะกัน ญาติผู้ใหญ่ไม่สบาย เป็นต้น มีเพียงส่วนน้อยที่อาจมีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยตรง เช่น ถูกเพื่อนรังแก ถูกครูตี

ถ้าพบอาการตอนวัยรุ่นหรือเด็กโต มักมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจที่รุนแรง เช่น โรคซึมเศร้า โรคกลัว (Phobias) เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]