การป้องกัน โรคกลัวโรงเรียน

โรคนี้ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด เมื่อพ่อแม่ และครูเข้าใจในปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขอาการมักจะหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ มีเพียงส่วนน้อยที่อาจต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เด็กบางคนอาจ ไม่ยอมไปโรงเรียน และหยุดเรียนนานเป็นแรมปี ก่อให้เกิดปัญหาแก่พ่อแม่และการเรียนของเด็กเอง

[sibling-pages]

[Total: 0 Average: 0]