การรักษา โรคกลัวโรงเรียน

โรค | สาเหตุ | อาการ | การรักษา

  1. ถ้ามีประวัติอาการชัดเจน เช่น เด็กมีอาการเฉพาะตอนเช้าของวันที่เรียนหนังสือ และทุเลาในวันหยุด ก็ควรอธิบายให้พ่อแม่เด็กเข้าใจถึงสาเหตุของโรค ควรแนะนำให้เด็กไปเรียนตามปกติทุกวัน ทั้งพ่อแม่และครูควรร่วมมือกันค้นหาและแก้ไขสาเหตุ (เช่น ปัญหาในโรงเรียน ปัญหาในครอบครัว) รวมทั้งช่วยเหลือเด็กให้ได้รับความอุ่นใจ มั่นใจ และคลายกังวล ถ้าเด็กมีความกังวลมาก ให้ไดอะซีแพม ขนาด 2 มก.วันละ 1-2 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
  2. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 1 สัปดาห์ หรือสงสัยว่ามีสาเหตุจากโรคทางกาย  ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องตรวจดูสาเหตุอื่น ๆ เช่น ตรวจอุจจาระดูว่าเป็นโรค พยาธิไส้เดือนหรือไม่ เพราะโรคนี้อาจทำให้เด็กมีอาการอาเจียนหรือปวดท้องเรื้อรังได้

ถ้ามีสาเหตุจากด้านจิตใจ อาจต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา

[Total: 0 Average: 0]