มะเร็งสมอง

มะเร็งสมอง ( Brain Cancer ) เกิดที่เซลล์สมอง สมองนับได้ว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบประสาทและสามารถเกิด มะเร็งสมอง หรือ เนื้องอกสมองได้ และสมองยังคงเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับมนุษย์ เนื่องจากสมอง จะทำหน้าที่ในเรื่องของการคิด ส่งผลทำให้เกิดความรู้สึก และยังคงทำหน้าที่ในการ ควบคุมระบบการทำงานของอวัยวะ พร้อมทั้งทุกส่วนภายในร่างกายของคนเราอีกด้วย

สาเหตุ มะเร็งสมอง

แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งสมองได้ดังนี้

 • อายุถือเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดมะเร็งสมอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงมากกว่าเด็ก
 • กรรมพันธุ์หรือพันธุกรรม หากคนในครอบครัวมีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งสมองมาก่อนก็มีโอกาสสูงกว่าคนปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในครอบครัวจะต้องเป็น และแม้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมนี้จะพบได้น้อยแต่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้
 • มลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ สารพิษจากโรงงานต่างๆ ที่ได้สูดดมเข้าไป
 • การฉายรังสีที่สมองในวัยเด็ก
 • หรือการเกิดก้อนเนื้องอกมะเร็งบริเวณอวัยวะอื่นแล้วแพร่หรือลุกลามขึ้นมายังสมอง

อาการ มะเร็งสมอง

อาการของมะเร็งในสมองแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล ขึ้นกับทั้งชนิด ตำแหน่ง อายุ และอื่นๆส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่ก็มักมาด้วยอาการปวดศรีษะเนื่องจากความดันในสมองสูงขึ้นเป็นการสูงขึ้นเป็นระยะๆ แต่ผู้สูงอายุที่มีเนื้อสมองฝ่ออยู่

 • สูญเสียการมองเห็นอย่างฉับพลัน
 • มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
 • กล้ามเนื้อแขน-ขาอ่อนแรง ลีบ หรือชา
 • เริ่มพูดคุยไม่รู้เรื่อง
 • เดินเซ ทรงตัวไม่ได้
 • อารมณ์แปรปรวน
 • ชักหรือหมดสติ
 • อุจจาระหรือปัสสาวะออกมาแบบไม่รู้ตัว และไม่สามารถอุจจาระหรือปัสสาวะเองได้
 • กล้ามเนื้อชักกระตุกโดยไม่สามารถควบคุมได้

การป้องกัน มะเร็งสมอง

โรคมะเร็งสมองนั้น ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่จะป้องกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ สังเกตความผิดปกติที่เกิด ขึ้นกับตัวเองหรือคนในครอบครัว เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น สมควรรีบตรวจรักษาโดยเร็ว ใน ระยะที่เนื้องอกมีขนาดเล็กอยู่ ซึ่งการไปพบแพทย์อาจต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะอาการอาจไม่ชัดเจนในระยะแรก ส่วนผู้ที่มีอาการแล้วก็อย่าสิ้นหวังหรือหมดกําลงใจและไม่ควรปฏิเสธการ รักษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เน ื่องจากปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหนาไปมาก การรักษาทั้งในแง่การผ่าตัด ให้ยา หรือฉายแสงรักษานั้นมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สําคัญท่าน จะต้องไม่ลืมดูแลรักษาตนเอง

การรักษา มะเร็งสมอง

 1. การใช้เคมี เป็นการดูแลที่ใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอยู่บ่อยๆมะเร็งสมองก็เช่นเดียว ปัจจุบันการดูแลมะเร็งสมองด้วยการใช้เคมีนั้นมีการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วแต่เพราะโครงสร้างพิเศษของบริเวณสมองจึงทำให้การดูแลด้วยเคมีของมะเร็งสมองนั้นจะต้องถูกจำกัดไว้ในขอบเขตบางประการ
 2. การฉายแสง เป็นการใช้รังสี รังสีγหรือ high-speed neutron raysมาทำการดูแลเซลล์มะเร็ง โดยหลักแล้ววิธีการดูแลแบบฉายแสงคือเซลล์มะเร็งสมองมีความอ่อนไวต่อรังสี นอกจากนี้แล้วในการดูแลยังจะต้องมีการกำหนดขนาดของขอบเขตและจำนวนยาจากการวินิจฉัยอาการ ระยะอาการรวมไปถึงผลจากการเอ็กซเรย์หรือฉายแสงต่างๆด้วย
 3. การผ่าตัด เป็นวิธีการดูแลมะเร็งสมองโดยตรงที่สุด สำหรับมะเร็งสมองในระยะแรกสามารถใช้วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมมาลดจำนวนเนื้องอกมะเร็งออกไปได้ โดยพยายามที่ลดเซลล์มะเร็งออกไปให้สะอาดที่สุด เลี่ยงจากการเพิ่มเติมของเซลล์หลังการผ่าตัดจนทำให้มะเร็งเนื้องอกกลับมาอีก
[Total: 1 Average: 5]