มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร คือ โรคที่พบในภาคใต้มากกว่าภาค อื่นๆ พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3 เท่า ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี พบได้น้อยกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหาร

สาเหตุ

ยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าเกิดจากการระคายเคือง เรื้อรัง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การกินอาหารและเครื่องดื่มร้อนจัด การเป็นโรคกรดไหลย้อน นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกิน และการกินผักและผลไม้น้อย

อาการ

                มีอาการกลืนลำบากเป็นอาการหลัก รู้สึกกลืนแล้วเจ็บหรือติดที่ตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับคอจนถึงระดับลิ้นปี่ เริ่มด้วยการกลืนอาหารแข็ง (เช่น ข้าวสวย) ได้ลำบาก ต่อมากลืนอาหารอ่อน(เช่น ข้าวต้ม)ไม่ได้ จนในที่สุดแม้แต่กลืนน้ำก็ลำบาก ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อน เพลีย น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกินอาหารไม่ได้ อาจตรวจพบต่อมน้ำเหลืองที่คอหรือแอ่งไหปลาร้าโตหรืออาการที่เกิดจากมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น เช่น ตับปอด

การป้องกัน

                หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์จัด การสูบบุหรี่และ การกินอาหารและเครื่องดื่มร้อนจัด กินผักและผลไม้ให้ มากๆ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยโดยการเอกซเรย์หลอดอาหารโดยการกลืนแป้งแบเรียม (barium swallow หรือ  esophagram) การใช้กล้องส่อง ตรวจหลอดอาหาร (upper endoscopy) และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ ถ้าพบระยะแรก แพทย์จะให้การรักษาด้วยการ ผ่าตัดร่วมกับรังสีบำบัด และเคมีบำบัด ถ้าพบในระยะ ลุกลามก็จะให้รังสีบำบัดร่วมกับเคมีบำบัด 

                ผลการรักษา เนื่องจากโรคนี้มักตรวจพบระยะ ที่มะเร็งลุกลามไปมากแล้ว การรักษามักจะได้ผลสู้ ตีนักและมักจะเสียชีวิตภายใน 1 ปี หลังตรวจพบ

[Total: 0 Average: 0]