มะเร็งหัวใจ

มะเร็งหัวใจ คือ เนื้อร้ายที่หัวใจ เกิดได้จากเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของหัวใจเอง หรือเกิดจากมะเร็งที่อื่นลุกลามมาที่หัวใจเช่นมะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น พบได้น้อยมาก ส่วนมากแพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น เช่น ปอด เต้านม ลำไส้ มะเร็งที่เกิดในหัวใจเองมักเป็นชนิดที่เกิดจากเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจ หรือกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดของหัวใจ

ทั่วโลกพบเพียง 1% เท่านั้น และอัตราการรอด จากผู้ป่วย 10 คน รอด 3 คน

อาการ มะเร็งหัวใจ

อาการ มะเร็งหัวใจ

การรักษา มะเร็งหัวใจ

การวินิจฉัยมะเร็งหัวใจที่ช่วยมากที่สุดคือการตรวจด้วยเครื่องสะท้อนคลื่นเสียงหัวใจ หรือ echocardiogram การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการวินิจฉัยมาก เพราะเห็นตำแหน่งก้อนเนื้องอกชัดเจน เห็นว่าก้อนลุกลามถึงลิ้นหัวใจการวินิจฉัยต้องได้เนื้อเยื่อมาตรวจซึ่งอาจต้องผ่าตัด

ซึ่งถ้าศัลยแพทย์ประเมินว่าสามารถตัดเนื้องอกออกได้หมด การผ่าตัดก็จะเป็นการวินิจฉัยและ การรักษาไปทีเดียวเลย ข้อมูลที่ตัดสินว่าผ่าตัดได้หรือไม่คือขอบเขตของมะเร็งว่าลุกลามในส่วนหัวใจที่ตัดออกได้หรือไม่ เช่น ผนังหัวใจห้องขวาบน ซ้ายบน อาจตัดออกได้ แต่ถ้าเป็นผนังหัวใจห้องขวาล่างหรือซ้ายล่างมักตัดออกไม่ได้ ลิ้นหัวใจ มักตัดออกแล้วใช้ลิ้นหัวใจเทียมทดแทนได้

การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยสเต็มเซลล์ของตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งการรับคีโมทำให้ไขกระดูกบอบช้ำอย่างหนัก ทำให้เก็บได้ไม่เพียงพอ แถมโอกาสหาสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคซึ่งอัตราการแมตช์ตรงกัน คือ 1 ต่อ 50,000 จะยากยิ่ง แม้แต่จากญาติด้วยกัน ก็ยังไม่พบเนื้อเยื่อที่ตรงกัน

มะเร็งหัวใจ มักไม่ตอบสนองกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือฉายแสง การผ่าตัดเป็นหนทางเดียวที่อาจหายได้ แต่ก็ต้องผ่าในระยะที่เนื้องอกสามารถถูกตัดออกได้หมด

[Total: 2 Average: 4.5]