มะเร็งลูกตา

มะเร็งลูกตาในเด็ก คือ โรคมะเร็งของเนื้อเยื่อ จอตา (retina) พบได้ประมาณร้อยละ 2 ของมะเร็งที่พบในเด็กมักพบก่อนอายุ 4 ปี

สาเหตุ มะเร็งลูกตา

เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของตาในช่วงที่เป็นทารกในครรภ์มารดา

อาการ มะเร็งลูกตา

มีอาการตามัวหรือมองไม่เห็นและอาจมีอาการตาเหล่ ตรวจพบว่าตรงตาดำของเด็กมีสีขาววาวคล้ายตาแมว เมื่อเป็นมากขึ้นตาจะเริ่มปูดโปนออกมานอกเบ้าตา ส่วนใหญ่เป็นเพียงข้างเดียว ประมาณร้อยละ 20-30 เป็นพร้อมกัน 2 ข้าง มะเร็งชนิดนี้อาจแพร่ไปตามเส้นประสาทตาเข้าไปในสมอง รวมทั้งอาจแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น เช่น ไขกระดูก

การรักษา มะเร็งลูกตา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องมือตรวจจอตา ถ่ายภาพด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เจาะหลังนำ  น้ำไขสันหลังไปตรวจหาเซลล์มะเร็งและอาจทำการตรวจไขกระดูกว่ามีมะเร็งแพร่กระจายไปที่ไขกระดูกหรือถ้าเป็นที่ตาข้างเดียวและมองไม่เห็นสนิทก็จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดลูกตาออก แต่ถ้าสายตายังดีพอควร หรือไม่ได้ผลอาจต้องทำการผ่าตัดลูกตาออก หรือให้รังสีบัด ผลการรักษาส่วนใหญ่จะหายขาด หากไม่รักษามักเสียชีวิตภายใน 2 ปี

[Total: 0 Average: 0]