มะเร็งลำไส้เล็ก

มะเร็งลำไส้เล็ก  พบได้ค่อนข้างน้อย พบได้ในผู้ชาย มากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย พบมากขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ย ที่พบประมาณ 60 ปี

สาเหตุ มะเร็งลำไส้เล็ก

                ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การกินอาหารทีมีไขมันสัตว์ เนื้อแดง เนื้อสัตว์หมักเกลือ หรือรมควัน การมีประวัติเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ (familial adenomatous polyposis) หรือโรคลำไส้อักเสบ ที่ชื่อว่า โรคครอห์น (Crohn’s disease) บางการศึกษาพบว่าการบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ด้วย

อาการ มะเร็งลำไส้เล็ก

                มีอาการปวดท้องถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือถ่าย การรักษามักไม่ได้ผล มักอยู่ได้นานเฉลี่ยประมาณ 6-12 เดือน ดำ ซีด น้ำหนักลด อาจมีอาการปวดท้องรุนแรงและ อาเจียนจากภาวะลำไส้อุดกั้น  บางรายอาจมีอาการ ดีซ่านร่วมกับถ่ายอุจจาระสีซีดขาวจากภาวะน้ำดีอุดกั้น หรือคลำได้ก้อนในท้อง ในรยะท้ายมะเร็งจะแพร่ กระจายไปที่อื่น เช่น ตับ ปอด สมอง  กระดูก  เป็นต้น

การป้องกัน มะเร็งลำไส้เล็ก

                เนื่องจากโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุทีแท้จริงจึงไม่ อาจหาทางป้องกัน

                อย่างไรก็ตาม  ก็อาจลดความเสี่ยงด้วยการหลีก เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคอาหารที่เป็น ปัจจัยเสี่ยง การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์

การรักษา มะเร็งลำไส้เล็ก

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยเอกซเรย์ลำไส้โดยการกลืนแป้งแบเรียมตรวจอัลตราซาวนด์  ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้กล้องส่องตรวจลำไส้และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ ให้การรักษาด้วยการผ่าตัด บางราย อาจให้เคมีบำบัดและ/หรือรังสีบำบัด  ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งและระยะของโรค

                ผลการรักษา มีอัตราการรอดชีวิตเกิน 5 ปี ประประมาณร้อยละ 25-35

[Total: 0 Average: 0]