มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่พบในคนอายุ มากกว่า 40 ปี พบมากในช่วงอายุ 60-80 ปี คนอายุน้อย กว่า 40 ปีก็พบได้แต่น้อย พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงพบมากเป็นอันดับที่ 9 ของมะเร็งในผู้ชาย

สาเหตุ มะเร็งกระเพาะอาหาร

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลาย อย่างได้แก่ กรรมพันธุ์ (ผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็ง กระเพาะอาหาร มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนปกติ) การติดเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori) ของกระเพาะอาหาร การมีประวัติเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังชนิดเอ (atrophic gastritis) การดื่มแอลกอฮอล์จัด การสูบบุหรี่ การกินเนื้อสัตว์หมักเกลือ (เช่น ปลาเค็ม เนื้อ เค็ม) ผักดอง เนื้อสัตว์รมควันหรือใส่ดินประสิว (เช่นไส้กรอก แหนม กุนเชียง เป็นต้น) การกินเนื้อแดง (เนื้อวัว หมู) โดยการปิ้งย่าง การกินผักและผลไม้น้อยการมีประวัติเคยผ่าตัดกระเพาะอาหารมานานกว่า 20 ปี ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน การทำงานเกี่ยวกับถ่านหิน โลหะและยางพารา

อาการ มะเร็งกระเพาะอาหาร

ระยะแรกเริ่มจะไม่มีอาการแสดงใด ๆ ต่อมาเมื่อ ก้อนมะเร็งโตขึ้นก็จะมีอาการปวดท้อง รู้สึกหิวง่าย อาหาร ไม่ย่อย ห้องอืด  แน่นท้องตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือเหนือ สะดือคล้ายโรคกระเพาะ  ซึ่งในช่วงแรกกินยารักษาโรค กระเพาะอาการก็ทุเลาได้ แต่ต่อมาจะไม่ได้ผลและมีอาการอื่นตามมา  เช่น คลื่นไส้อาเจียน อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเบื่ออาหาร น้ำหนักลด คลำได้ก้อนแข็งตรงบริเวณเหนือสะดือหรือใต้ชายโครงซ้ายถ้าปล่อยไว้มะเร็งจะลุกลามไปที่ตับ (มีอาการดีซ่าน ตับโต ท้องมาน) ปอด (หอบเหนื่อย ไอ เจ็บหน้าอก) ทางเดินปัสสาวะ (ปัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อย)

การป้องกัน มะเร็งกระเพาะอาหาร

10 วิธีกินอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็ง อาหาร ผัก ขนม

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ผักดอง เนื้อสัตว์รมควันหรือใส่ดิน ประสิว เนื้อแดงที่ปิ้งอย่าง) กินผักและผลไม้ให้มากๆ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าพบว่ามีการติด เชื้อเอชไพโรโลของกระเพาะอาหารควรรักษาให้หายขาด

การรักษา มะเร็งกระเพาะอาหาร

แพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยเอกซเรย์กระเพาะ อาหารโดยการกลืนแป้งแบบเรียม การใช้กล้องส่องตรวจ กระเพาะอาหาร (gastroscopy)  และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ ในการรักษาด้วยการผ่าตัด และเคมีบำบัด ในรายที่เป็น มากอาจให้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีบำบัด

ผลการรักษา ถ้าเป็นมะเร็งระยะแรกๆ การรักษาได้ผลดี หรือหายขาดได้ แต่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อ มีอาการในระยะท้ายๆ ซึ่งมะเร็งแพร่กระจายไปทั่วแล้ว

[Total: 0 Average: 0]