สาเหตุเริมในช่องปากชนิดเฉียบพลัน (เฮอร์แปงไจนา)

เริมในช่องปากชนิดเฉียบพลัน  เกิดจากการติดเชื้อครั้งแรก  มักเกิดจากเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ 1 (herpes Simplex  virus/HSV)  เป็นส่วนใหญ่  พบบ่อยในเด็กอายุ 10 เดือนถึง 3 ปี ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงระยะฟักตัว  2-3 วัน (อาจนานถึง 20 วัน)

เฮอร์แปงไจนา  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสค็อกเซกกี (coxsackie virus) ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือ-เท้า-ปาก  แต่เป็นชนิดเอ 2-6 และเอ 10 พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง  ระยะฟักตัว 2-9 วัน

[sibling-pages]

[Total: 1 Average: 4]