การป้องกันเริมในช่องปากชนิดเฉียบพลัน (เฮอร์แปงไจนา)

เด็กที่มีไข้และแผลเปื่อยในปาก  ควรแยกออกจากโรคมือ – เท้า – ปาก ซึ่งจะมีผื่นขึ้นที่มือและเท้าร่วมด้วย และกลุ่มอาการสตีรเวนส์จอห์นสัน  ซึ่งจะมีผื่นขึ้นตามตัวร่วมด้วย

[sibling-pages]

[Total: 0 Average: 0]