การรักษา ท้องอืด

การรักษาด้วยตนเอง

การหลีกเลี่ยงหรือการลดการบริโภคอาหารที่ทำให้เกิดแก๊ส เช่น ถั่ว หัวหอม อาหารที่มีแล็กโทส และเครื่องดื่มอัดลมอาจช่วยป้องกันท้องอืดได้

มองหาการดูแลทางการแพทย์ ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

ท้องร่วงรู้สึกปวดท้องรุนแรงหรือต่อเนื่องสังเกตเห็นว่ามีเลือดในอุจจาระสังเกตเห็นว่าสีอุจจาระหรือความถี่ในการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนไปน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ

[Total: 0 Average: 0]