สาเหตุ สำลัก

กรณีที่เกิดขึ้นในเด็ก มักเกิดจากการนำสิ่งของหรือวัตถุไว้ในปาก ปกติพวกเขาทำสิ่งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็น อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจสำลักอาหารเมื่อรับประทานอาหารเร็วเกินไปหรือเมื่อพูดโดยมีอาหารอยู่ในปาก หรือจากการสำลักน้ำเนื่องจากดื่มน้ำเร็วเกินไป

นอกจากนี้ยังมีอาหารติดหลอดลม หรือวัตถุอื่น ๆ ที่สามารถทำให้เด็กสำลักได้ เช่น:

  • ป๊อปคอร์น
  • ลูกอม
  • ยางลบ
  • หมากฝรั่ง
  • ถั่ว
  • ผลไม้ที่มีชื้นใหญ่

ผู้ใหญ่มักจะสำลักเมื่อกลืนอาหารโดยไม่เคี้ยวอย่างระวัง หรือเมื่อหัวเราะขณะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเร็วเกินไป

[Total: 0 Average: 0]