logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ตับแข็ง

อาเจียนเป็นเลือด
ถ่ายดำ
มีไข้
ตัวเหลือง ตาเหลืองมากขึ้น
ปวดท้อง อึดอัดแน่นท้อง
ท้องโตขึ้นรวดเร็ว
มีอาการซึม หรือสับสน

[Total: 0 Average: 0]