logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ท้องเสีย

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ทางเดินอาหาร  / ท้องเสีย / สาเหตุทั่วไปของอาการ ท้องเสีย

ท้องร่วงอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารเหลว ภูมิแพ้อาหารแฝง ความเครียด ความวิตกกังวล หรือการใช้ยาระบาย

[Total: 0 Average: 0]