อาการ กลืนลำบาก

อาการที่บ่งบอกว่ามีภาวะกลืนลำบาก ได้แก่

  • มีอาการเจ็บเวลากลืนอาหาร หรือไม่สามารถกลืนอาหารได้
  • รู้สึกคล้ายมีอาหารติดอยู่ในลำคอหรือหน้าอก
  • แสบร้อนกลางอกบ่อยครั้ง คล้ายกรดไหลย้อน
  • น้ำลายไหลออกทางปากมากผิดปกติ
  • เสียงแหบ
  • มีอาหารหรือกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับมาที่คอ
  • ไอหรือสำลักเวลากลืนอาหาร
  • ต้องตัดแบ่งอาหารให้มีขนาดเล็กลงหรือหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด เพื่อให้สามารถกลืนได้ตามปกติ
  • น้ำหนักตัวลดลงผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดมีปัญหาในการกลืนอยู่บ่อยครั้ง หรือมีอาการคล้ายภาวะ Dysphagia โดยเฉพาะน้ำหนักตัวลด มีอาหารไหลย้อนกลับ หรืออาเจียน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อไปได้ โดยเฉพาะในรายที่มีอาการไปกระทบต่อการหายใจ และรู้สึกเหมือนมีอาหารติดอยู่ในลำคอหรือหน้าอก ต้องไปพบแพทย์ทันที

[Total: 0 Average: 0]