การรักษา โรคกระเพาะอาหาร

การรักษามีด้วยกันหลายวิธี ส่วนหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค ร่วมกับการรักษาตามสาเหตุที่วินิจฉัยพบ ได้แก่

  • ปรับเปลี่ยนการทานอาหารให้ตรงเวลาไม่ทานอาหารรสจัด หรือดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากจะกระตุ้นให้ปวดท้อง
  • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง หากเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไรจะได้รับยาลดกรด กับยาปฏิชีวนะ
  • พยายามควบคุมความเครียดของตนเอง หากเริ่มมีความเครียดให้ทำกิจกรรมอื่นที่ผ่อนคลาย
  • ดูแลสุขลักษณะทุกครั้งก่อน และหลังการรับประทานอาหาร

การรักษาที่กล่าวไปเป็นวิธีป้องกันโรคกระเพาะด้วยเช่นกัน เนื่องจากการรักษาโรคนี้ไม่ต่างจากการป้องกันความเสี่ยง หากทำได้อาการจะดีขึ้น และยังห่างไกลจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย

[Total: 0 Average: 0]