โรคลำไส้กลืนกัน

โรคลำไส้กลืนกัน (Intussusception) คือ สาเหตุของลำไส้อุดตันที่พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี และทำให้ปวดมาก เกิดจากส่วนของลำไส้มุดเข้าไปในลำไส้ส่วนที่อยู่ล่างลงไป

ลำไส้กลืนกันเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่รักษาได้ทั้งวิธีศัลยกรรมและไม่ศัลยกรรม เมื่อเด็กเติบโตขึ้น ความเสี่ยงที่จะเกิดลำไส้กลืนกันก็จะน้อยลง

สาเหตุของโรคลำไส้กลืนกัน

ลำไส้กลืนกันมักเกิดกับลำไส้เล็ก ซึ่งเป็นลำไส้ส่วนที่ดูดซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกาย ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุของการเกิดลำไส้กลืนกัน

อาการระยะแรกของลำไส้กลืนกัน

อาการนั้นจะเกิดอย่างเฉียบพลันทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ คือ มีอาการปวดท้องและอาจมีอาการอื่นด้วย แต่ในเด็กโต และผู้ใหญ่มักมีเพียงอาการปวดท้องเท่านั้น

การรักษาโรคลำไส้กลืนกัน

การรักษาโรคลำไส้กลืนกันขึ้นกับความรุนแรงของโรค อายุ และความแข็งแรงของเด็กก็มีส่วนในการเลือกวิธีรักษา แต่อย่างไรก็ดี จะเลือกใช้วิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อน

การรักษาโดยไม่ผ่าตัด

การสวนด้วยการฉีดอากาศ แป้งแบเรียม หรือน้ำเกลือมักได้ผล โดยการฉีดอากาศ แบเรียมหรือนำ้เกลือเข้าไปในลำไส้ใหญ่ ผ่านทางทวารหนัก ความดันของอากาศ และของเหลวจะผลักให้ลำไส้กลับที่เดิมได้

การรักษาโดยการผ่าตัด

หากการสวนไม่ได้ผล ต้องมีการผ่าตัด โดยการให้ยาสลบและผ่าเข้าไปทางหน้าท้อง และศัลยแพทย์จะจัดลำไส้ให้อยู่ในสภาพปกติ หากมีเนื้อตาย ก็จะตัดลำไส้ส่วนนั้นออกและเย็บลำไส้กลับคืน แต่สำหรับการเลือกใช้วิธีผ่าตัด ใช้ในกรณีที่คนไข้มีอาการหนักเท่านั้น

[Total: 1 Average: 5]