สาเหตุ ฝีในตับ

ฝีหนอง เกิดจากการติดเชื้อโรคครับ ฝีที่ตับเกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิดครับ เช่น

1.เชื้อแบคทีเรีย พบได้บ่อยที่สุด ประมาณร้อย 80-85 ของฝีตับทั้งหมด

2.เชื้อบิดชนิดที่เป็น สัตว์เซลล์เดียว (Protozoa) เรียกว่า “ฝีบิดตับ” เพราะเชื้อชนิดนี้โดยทั่วไปเป็นสาเหตุสำคัญของโรคบิด ที่เรียกว่า “โรคบิดมีตัว”

3.เชื้อรามักเกิดในคนที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ เช่น ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคเอดส์สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีในตับ ได้แก่ มีการอักเสบรุนแรงของอวัยวะในช่องท้อง, มีการอักเสบติดเชื้อรุนแรงในระบบทางเดินน้ำดี, มีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ, อุบัติเหตุต่อตับโดยตรง เช่น ถูกยิง ถูกแทง

[Total: 0 Average: 0]