logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา เบื่ออาหาร

การรักษาด้วยตนเองอาจมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย การเพิ่มแคลอรีโดยการกินอาหารที่มีโปรตีนสูง อาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรืออาหารมื้อเล็กๆ หลายมื้อในระหว่างวันอาจช่วยได้

[Total: 0 Average: 0]