การรักษา เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้

  1. ใช้ยาหยอดตาลดการอักเสบ เช่น ยาหยอดตาฮิสตาออป (Hissta - opt eyedrop) เพื่อบรรเทาอาการถ้าเป็นมาก ให้กินยาแก้แพ้ เช่น คลอร์เฟนิรามีน ครั้งละ ครึ่ง-1 เม็ด วันละ 2 – 3 ครั้ง หรือใช้ยาหยอดตาที่เข้าสตีรอยด์ควรใช้เท่าที่จำเป็นแต่ละครั้งไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 7 วัน ถ้าใช้ติดต่อกันนาน ๆ อาจทำให้กลายเป็นต้อหินเรื้อรังได้ ถ้ารู้สึกคันมาก พยายามอย่าขยี้ตา ควรประคบตาด้วยน้ำแข็งโดยใส่ก้อนน้ำแข้งไว้ในถุงพลาสติก แล้วเอาผ้าเช็ดหน้าสะอาดห่ออีกชั้น  วางประคบลงบนเปลือกตาข้างที่คัน
  2. พยายามสังเกตว่าแพ้อะไร เช่น อาหาร ยา (รวมทั้งยาหยอดตา) เครื่องสำอาง ฝุ่น ควันละอองเกสขนสัตว์ความร้อน ความเย็น เป็นต้น แล้วหาทางหลีกเสี่ยง
[Total: 0 Average: 0]