หูตึงจากอาชีพ

ผู้ที่ทำงานอยู่ในที่ที่มีเสียงดังขนาดมากกว่า 90 เดเซิเบลขึ้นไปเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความถี่สูง ๆ (เสียงสูง) มักเกิดอาการหูตึงได้ เนื่องจากเซลล์ประสาทหูถูกคลื่นเสียงทำลายอย่างถาวร และไม่มีทาง แก้ไขให้กลับคืนดีได้

ผู้ป่วยมักจะเริ่มจากการได้ยินเสียงสูง (เช่น เสียง กระดิ่ง)สู้เสียงต่ำ (เช่น เสียงเคาะประตู)ไม่ได้ ถ้ายังคงทำงาน อยู่ในที่ที่เสียงดังเช่นเดิม อาการหูตึงจะค่อยๆ เป็นมากขึ้นจนถึงขั้นหูหนวกได้ แต่ถ้าเลิกทำงานในที่ที่ เสียงดัง ๆอาการหูตึงจะค่อยๆ ทุเลาไปได้เอง

การป้องกัน หูตึงจากอาชีพ

  ผู้ที่มีอาชีพที่เสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวควรหาทางป้องกัน ดังนี้

  1. สวมเครื่องป้องกันหูขณะที่อยู่ในที่ทำงาน
  2. ควรให้แพทย์ทำการทดสอบการได้ยินเป็นระยะ
  3. หากเริ่มมีอาการหูตึง ควรเลิกทำงานในสถานที่เดิม และย้ายไปทำงานในสถานที่ที่ไม่มีเสียงดัง

การรักษา หูตึงจากอาชีพ

ในรายที่มีอาการหูตึงอย่างถาวรอาจ ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง

[Total: 2 Average: 5]