สาเหตุ หูตึง

ในที่นี้จะขอกล่าวถึง หูตึงในผู้สูงอายุ และหูตึงจากอาชีพ

หูตึงในผู้สูงอายุ พบได้ในผู้สูงอายุ ผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าและมีความรุนแรงกว่าผู้หญิง โดยมากจะเริ่มแสดง อาการเมื่ออายุประมาณ 60 ปีขึ้นไปเกิดจากประสาทหูเสื่อมตามวัย

[Total: 0 Average: 0]