อาการ โรคเมเนียส์

มักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ด้วยอาการบ้านหมุนอย่างรุนแรง จนบางครั้งทำให้ผู้ป่วยล้มลง  มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง และอาจมีอาการตากระตุก

                อาการบ้านหมุนอาจเป็นนานครั้งละไม่กี่นาทีถึงหลายชั่วโมง แล้วหายไปได้เอง แต่จะกำเริบได้เป็นครั้งคราว อาจทิ้งช่วงห่างกันเป็นสัปดาห์ ๆ หรือเป็นปี ๆ ซึ่งไม่ค่อยแน่นอน

                ผู้ป่วยมักมีอาการหูตึงและแว่วเสียงดังในหูซึ่งเป็นพร้อมกับอาการบ้านหมุน และจะยังคงเป็นอยู่ตลอดเวลา ระหว่างที่ไม่มีอาการบ้านหมุนเสียงที่ไม่ได้ยินมัก เป็นเสียงต่ำ เช่น เสียงนาฬิกา เสียงกริ่งโทรศัพท์ เป็นต้น

                อาการบ้านหมุนมักจะมาเป็นมากเวลาร่างกายเหนื่อยล้าหรือมีภาวะเครียดทางจิตใจ แต่จะเป็นห่างขึ้นเมื่อสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีและจิตใจไม่เครียด

[Total: 0 Average: 0]