การรักษา ฝี

  • ใช้ผ้าวุบน้ำอุ่นจัดๆ (ขนาดที่พอทนได้ อย่าร้อนจัด) ประคบวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที
  • ให้ยาแก้ปวดลดไข้
  • ให้ยาปฏิชีวนะ เช่นไดคล็อกซาซิลลิน โซโพรฟล็อกซาซิน โคอะม็อกซิคลาฟ หรือ อีริโทรไมซิน นาน 5 -7 วัน
  • ถ้าฝีสุก (ฝีนุ่มเต็มที่) อาจใช้เข็มเจาะดูด หรือ ผ่าระบายหนองออก พร้อมกับใส่ผ้าเป็นหมุดระบายหนอง ชะล้างแผลและเปลี่ยนหมุดทุกวัน จนกระทั้งแผลตื้น
  • ถ้าเป็นฝีรอบทวารหนัก ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าระบายหนองออก
[Total: 0 Average: 0]