logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคเหน็บชา

สาเหตุทั่วไปของอาการนี​​้้อาการคันยุบๆ ยิบๆ อาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น เลือดที่ไหลเวียนไปยังส่วนหนึ่งของร่างกายถูกจำกัด การสวมรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่คับ หรือการนั่งบนโถส้วมนานเกินไป

[Total: 0 Average: 0]