สาเหตุ ฝีฝักบัว

เป็นตุ่มแดงมีขนอยู่ตรงกลาง เจ็บเล็กน้อยตุ่มนี้ จะขยายโตขึ้น และมีอาการเจ็บเป็นหนองเรียก Furuncle หากมีหลายรูเรียก Carbuncle มักจะพบในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานไม่ดีเช่นโรคเบาหวาน

โรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ การเกิดโรคจะอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การบาดเจ็บที่ผิวหนังที่เกิดอยู่ก่อน และเชื้อก่อโรค (เชื้อแบคทีเรีย) ที่อยู่ที่ผิวหนัง ซึ่งการล้างมือบ่อย ๆ จะช่วยลดปริมาณเชื้อก่อโรคเหล่านี้ได้

[Total: 0 Average: 0]