สาเหตุ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

                อาจมีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น

1. พบหลังดื่มแอลกอฮอล์จัด อดข้าว มีไข้สูง หรือ ออกกำลังมากไป

2.  ผู้ป่วยเบาหวานที่กำลังได้รับยาเบาหวาน บาง ครั้งกินอาหารน้อยไปหรือกินอาหารผิดเวลา หรือออก แรงกายมากไปกว่าที่เคยทำอยู่ หรือใช้ยาเกินขนาดก็อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ ผู้ป่วยที่กินยาเม็ด รักษาเบาหวานในตอนเช้า มักจะมีอาการตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่ฉีดอินซูลินตอนเช้า มักจะมีอาการตอนบ่าย ๆ

3. พบในทารกแรกคลอดที่มารดาเป็นเบาหวานหรือทารกมีน้ำหนักน้อย 

4. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ บางรายก็อาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นครั้งคราวได้ เนื่องจากร่างกายมีการใช้ น้ำตาลมากขึ้น

5. ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระเพาะอาหารออกไปแล้ว อาจเกิดภาวะนี้ได้บ่อย ๆ โดยมากจะเกิดหลังกินอาหาร 2-4 ชั่วโมง เนื่องจากลำไส้มีการดูดซึมน้ำตาลเร็วเกินไป ซึ่งจะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง เรียกว่า “Dumping syndrome”

6. ถ้าเป็นอยู่บ่อย ๆ อาจมีสาเหตุจากเบาหวาน ระยะแรกเริ่ม โรคตับเรื้อรัง มะเร็งตับอ่อนชนิด อินซูลิโนมา (insulionoma) มะเร็งต่าง ๆ  โรคแอดดิสัน เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]