สาเหตุ ภาวะขาดไทรอยด์

                อาจมีสาเหตุได้หลายอย่าง และบางรายอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ (เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภูมิต้านตนเอง)  

                ส่วนที่ทราบสาเหตุแน่ชัด ก็ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคคอพอกเป็นพิษ (จะโดยวิธีให้ยาต้านไทรอยด์ กินสารกัมมันตรังสี  หรือผ่าตัดก็เป็นได้เหมือน ๆ กัน) หรือเป็นภาวะแทรกซ้อนของต่อมไทรอยด์ อักเสบเรื้อรัง  

                บางรายอาจเกิดจากผลข้างเคียงของการฉายรังสี รักษาโรคมะเร็ง (เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง) ที่บริเวณคอหรืออาจเกิดจากการใช้ยา  เช่น ลิเทียม อะมิโอดาโรน (amiodarone) เป็นต้น

                บางรายอาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของต่อมใต้สมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ เช่น โรคซีแฮน เนื้องอกต่อมใต้สมอง เนื้องอกสมอง เป็นต้น

                ในเด็กเล็ก อาจเกิดจากภาวะขาดไอโอดีนในมารดา ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หรือต่อมไทรอยด์เจริญไม่ได้เต็มที ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด

[Total: 0 Average: 0]