อาการ โรคขาดอาหารในเด็ก


โรคนี้สามารถแสดงอาการได้หลายแบบ ขึ้นกับ ความรุนแรงและสาเหตุของโรค เช่น

ถ้าเด็กขาดอาหารไม่มาก  ก็อาจมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบตามอายุ โดยเด็กยังดูแข็งแรงดีไม่มีอาการผิดปกติอื่นใด

ถ้าเด็กขาดแคลอรีอยางมาก จะมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ มีลักษณะผอมแห้ง หนังหุ้มกระดูก ผิวหนัง เหี่ยวย่น ตาลึก แก้มตอบ ดูคล้ายกับเด็กที่มีภาวะขาดน้ำ แต่ไม่มีอาการบวม มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปีโรคขาดอาหารแบบนี้มีชื่อเรียกว่า มาราสมัส (marasmus)  

ถ้าเด็กขาดโปรตีนอย่างมาก  ก็จะมีอาการบวม ที่มือและเท้า บางครั้งอาจบวมที่หน้าและบวมทั้งตัว น้ำหนักน้อยกว่าปกติ เด็กดูท่าทางเซื่องซึม ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เบื่ออาหาร ผมบางเปราะแห้งและมีสีจาง ผิวหนังมีผื่นสีกระดำกระด่าง และหลุดลอกเป็นแผลที่บริเวณก้น ขาหนีบและต้นขา  และอาจมีอาการถ่ายอุจาระเหลวและเป็นฟองโรคขาดอาหารแบบนี้มีชื่อ เรียกว่า ควาซิวากอร์ (kwashiorkor) ซึ่งถือเป็นภาวะที่ รุนแรง อาจตายด้วยโรคแทรกซ้อน  เช่น ท้องเดิน ปอด อักเสบ มักพบในเด็กอายุ 1-5 ปี

[Total: 0 Average: 0]