สาเหตุ สายตาเอียง

ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกระจกตา ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด และไม่เป็นมากขึ้นตามอายุ นอกจากนี้อาจเกิดจากแผลเป็นที่กระจกตา ทำให้ความราบเรียบของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไป และทำให้มีการหักเหของแสงในแต่ละแนวแตกต่างกันไป

[Total: 0 Average: 0]