logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ หนังตาอักเสบ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ตา  / หนังตาอักเสบ / สาเหตุ หนังตาอักเสบ

                ชนิดเป็นแผลเปื่อย เกิดจากการติดเชื้อสแตฟีโลค็อกคัส

                ส่วนชนิดเป็นเกล็ดรังแคไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดจะพบร่วมกับภาวะมีรังแคที่หนังศีรษะใบหู คิ้ว

[Total: 0 Average: 0]