สาเหตุ หนังตาอักเสบ

                ชนิดเป็นแผลเปื่อย เกิดจากการติดเชื้อสแตฟีโลค็อกคัส

                ส่วนชนิดเป็นเกล็ดรังแคไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดจะพบร่วมกับภาวะมีรังแคที่หนังศีรษะใบหู คิ้ว

[Total: 0 Average: 0]