อาการ ท่อน้ำตาอุดตัน

                มีอาการน้ำตาไหลมาก จนเอ่อคลองเบ้าตาข้างใด ข้างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เกี่ยวกับการร้องไห้ หรือ มีเรื่องเศร้าโศกเสียใจ ต้องคอยเช็ดน้ำตาบ่อย ๆ

                ในทารกจะสังเกตว่ามีน้ำตาไหลมากข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิด และบ้างครั้งมีขี้ตาออกมาเป็นครั้งคราว  

                 ต่อมาเมื่อมีเชื้อโรคเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบของ ถุงน้ำตา จะพบว่ามีตุ่มนูนตรงหัวตาเมื่อใช้นิ้วกดตรงหัวตาจะมีหนองไหลออกมาในตา แล้วตุ่มนูนก็ยุบลงแต่ ต่อมาก็กลับนูนขึ้นเช่นเดิมอีกถ้าเป็นรุนแรงตุ่มนูนนั้น จะมีอาการปวดแดงร้อนคล้ายฝี ซึ่งอาจแตกมีน้ำตา และหนองไหลออกมา

                โดยทั่วไป มักไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง

[Total: 0 Average: 0]