สาเหตุ อาการปวดตา

การปวดตาอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การขยี้ตา การดูหน้าจอเป็นเวลานาน การสวมแว่นตาที่มีค่าสายตาไม่ถูกต้อง การว่ายน้ำในสระที่มีคลอรีน หรือการมีเศษสิ่งของติดอยู่ในตา

[Total: 0 Average: 0]