logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ อาการปวดตา

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ตา  / ปวดตา / สาเหตุ อาการปวดตา

การปวดตาอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การขยี้ตา การดูหน้าจอเป็นเวลานาน การสวมแว่นตาที่มีค่าสายตาไม่ถูกต้อง การว่ายน้ำในสระที่มีคลอรีน หรือการมีเศษสิ่งของติดอยู่ในตา

[Total: 0 Average: 0]