การรักษา สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

  1. ถ้ามีเศษผงเล็กๆไม่ฝังอยู่ในเนื้อตา อย่าขยี้ตาให้ลืมตาในน้ำสะอาด หรือล้างตาด้วยน้ำสุก (ที่เย็นแล้ว) หรือน้ำยาล้างตา (บอริก 3% ) ถ้าผงติดอยู่ในเปลือกตาบนให้ปลิ้นเปลือกตา แล้วใช้สำลี ผ้าก๊อช หรือผ้าเช็ดหน้าบิดปลายให้แหลมเขี่ยผงออกถ้าตาแดงอักเสบให้ป้ายหรือหยอดยาที่เข้ายาปฏิชีวนะ 
  2. ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีเศษผงฝังในกระจกตาหรือเยื่อตาขาวให้ป้ายยาปฏิชีวนะ และให้ผู้ป่วยหลับตาใช้ผ้า ก๊อซ หรือก้อนสำลีวางบนเปลือกตาที่หลับปิดปลาสเตอร์ เพื่อกันไม่ให้กะพริบตาหรือเคลื่อนไหวลูกตา แล้วส่งโรงพยาบาล อาจต้องหยอดยาชาที่ตา แล้วป้ายยาปฏิชีวนะและปิดตาไว้ อาการเคืองตา ตาอักเสบมักจะ ดีขึ้นภายใน  2-3 วัน

[Total: 5 Average: 5]