ต้อหิน

ต้อหิน คือ ภาวะเสื่อมของเส้นประสาทตา อาจมีความดันสูงหรือไม่สูงก็ได้ โดยทั่วไปมักไม่มีอาการ เริ่มต้นจากการมองไม่เห็นด้านข้าง และค่อยๆ แคบลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมองไม่เห็นทั้งหมด แต่คนส่วนใหญ่หากเป็นระยะเบื้องต้นจะไม่รู้ตัว รู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่ออาการหนักแล้วทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ความน่ากลัวของโรคนี้คือไม่ออกอาการในระยะเบื้องต้น เปรียบเสมือนภัยเงียบที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ไม่ทันการและตาบอดในที่สุด

ทุกๆ ๑๐๐ คน จะพบคนที่เป็นโรคต้อหิน ๑ คน ซึ่งนับเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ถึงคุณจะโชคไม่ดีถูกรวมอยู่ในจำนวนผู้ป่วยนั่นด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ ตรงกันข้ามผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินที่รู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้องก็แทบไม่ต่างอะไรกับคนปกติ ถ้าคุณยังไม่เคยตรวจสุขภาพ และยังไม่มีหมอที่ไหนบอกว่าคุณเป็นต้อหิน นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เป็นและไม่มีความเสี่ยง มาทำความรู้จักโรคนี้กันให้กระจ่าง แล้วคุณจะรู้ว่าต้อหินไม่จำเป็นที่จะต้องจบที่ “ตาบอด”เสมอไป

สาเหตุ ต้อหิน

หลักการการรักษาต้อหินง่ายๆ มากๆ แค่ลดความดันลูกตาให้ได้ และไม่ปฏิบัติตัวที่ทำให้เสี่ยงต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงที่เส้นประสาทตา เช่น สูบบุหรี่ แค่เนี่ย ก็ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้แล้ว โดยการลดความดันลูกตาทำได้ 3 วิธีคือ

คราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวโรคต้อหินแล้ว มีวิธีการรักษามากมาย เพียงแค่เลือกให้เหมาะกับเรา แล้วผู้ป่วยต้อหิน ก็จะมองเห็นสดใสไปได้อีกนานๆ

  1. การใช้ยาหยอดตา เพื่อลดความดันตา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ควรจะแจ้งแพทย์ถึงโรคประจำตัวทุกครั้ง โดยเฉพาะโรคหอบหืด เพราะยาบางตัวอาจทำให้โรคนี้แย่ลงได้ นอกจากนี้หากเกิดภาวะที่สงสัยอาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากยา ก็ควรจะแจ้งแพทย์ให้ทราบเพื่อร่วมกันปรับยา จะได้หยอดยา ได้อย่างปลอดภัย
  2. การใช้แสงเลเซอร์เพื่อลดความดันตา มักจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีความดันตาสูง เพื่อลดความดันลูกตา และในผู้ป่วยที่มีมุมตาแคบ เพื่อเปิดมุมตาให้กว้างขึ้น ซึ่งข้อนี้คงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อร่วมกันตัดสินใจ
  3. การผ่าตัด มีการผ่าตัดลดความดันตาหลายวิธี ซึ่งสามารถใช้ในการรักษาต้อหินได้ แต่ไม่สามารถนำการมองเห็นที่เสียไปแล้วกลับมาได้ เป็นการผ่าตัดที่ไม่ยาก และไม่เจ็บมาก มักจะเลือกเป็นวิธีสุดท้าย หรือ เมื่อไม่สามารถใช้การหยอดยา หรือเลเซอร์ได้ สามารถปรึกษารายละเอียดเพื่มเติมได้จากแพทย์

การรักษา ต้อหิน

หลักการการรักษาต้อหินง่ายๆ มากๆ แค่ลดความดันลูกตาให้ได้ และไม่ปฏิบัติตัวที่ทำให้เสี่ยงต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงที่เส้นประสาทตา เช่น สูบบุหรี่ แค่เนี่ย ก็ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้แล้ว โดยการลดความดันลูกตาทำได้ 3 วิธีคือ

คราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวโรคต้อหินแล้ว มีวิธีการรักษามากมาย เพียงแค่เลือกให้เหมาะกับเรา แล้วผู้ป่วยต้อหิน ก็จะมองเห็นสดใสไปได้อีกนานๆ

  1. การใช้ยาหยอดตา เพื่อลดความดันตา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ควรจะแจ้งแพทย์ถึงโรคประจำตัวทุกครั้ง โดยเฉพาะโรคหอบหืด เพราะยาบางตัวอาจทำให้โรคนี้แย่ลงได้ นอกจากนี้หากเกิดภาวะที่สงสัยอาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากยา ก็ควรจะแจ้งแพทย์ให้ทราบเพื่อร่วมกันปรับยา จะได้หยอดยา ได้อย่างปลอดภัย
  2. การใช้แสงเลเซอร์เพื่อลดความดันตา มักจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีความดันตาสูง เพื่อลดความดันลูกตา และในผู้ป่วยที่มีมุมตาแคบ เพื่อเปิดมุมตาให้กว้างขึ้น ซึ่งข้อนี้คงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อร่วมกันตัดสินใจ
  3. การผ่าตัด มีการผ่าตัดลดความดันตาหลายวิธี ซึ่งสามารถใช้ในการรักษาต้อหินได้ แต่ไม่สามารถนำการมองเห็นที่เสียไปแล้วกลับมาได้ เป็นการผ่าตัดที่ไม่ยาก และไม่เจ็บมาก มักจะเลือกเป็นวิธีสุดท้าย หรือ เมื่อไม่สามารถใช้การหยอดยา หรือเลเซอร์ได้ สามารถปรึกษารายละเอียดเพื่มเติมได้จากแพทย์
[Total: 1 Average: 5]