การรักษา ตาอักเสบจากเชื้อหนองใน

 หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลด่วน อาจต้องนำหนองที่ตาไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะพบเชื้อหนองใน (Neisseria  gonorrheae)

การรักษา แพทย์จะให้การรักษาด้วยการฉีดเซฟทริอะโซน (ceftriaxone) เข้ากล้ามในขนาด 50 มก./กก (เต็มที่ไม่เกิน 125 มก.) ครั้งเดียว และล้างตาด้วยน้ำเกลือ หรือยาล้างตาทุกชั่วโมง จนกว่าหนองจะแห้ง ยานี้ควรให้ด้วยความระมัดระวังในทารกคลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการตังเหลือง

[Total: 0 Average: 0]