สาเหตุ สายตายาว

เนื่องจากกระบอกตาสั้นไป หรือไม่เป็นเพราะ กระจกตาหรือแก้วตามีกำลังในการหักเหแสงน้อยไป ทำให้จุดรวมแสงของภาพไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนตกไปอยู่ข้างหลังของจอตา ทำให้มองเห็นไม่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองวัตถุที่อยู่ใกล้จะมัวมากกว่ามองวัตถุที่อยู่ไกล

[Total: 0 Average: 0]