สาเหตุ สายตาสั้น

สายตาสั้นชนิดธรรมดา มีสาเหตุจากกระจกตา มีความโค้งมากกว่าปกติ จึงมีกำลังในการหักเหแสงมาก ขึ้นทำให้จุดรวมแสงของสภาพของวัตถุที่อยู่ไกลตกอยู่ ข้างหน้าจอตา จึงมีอาการมองไกลๆไม่ชัด

เชื่อว่าความผิดปกติของกระจกตา เป็นสิ่งที่เป็น มาแต่กำเนิดโดยเป็นธรรมชาติของคนคนนั้น เช่นเดี่ยว กับความสูงเตี้ย ความสวยงามของร่างกาย อาจมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์และเชื้อชาติ

สายตาสั้นชนิดร้าย (malignant myopia) เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งถ่ายทอดถึงลูกหลาน ทำให้เกิดมามีกระบอกตา  (ระยะทางจากกระจกตาถึงจอตา) ยาวกว่าปกติ จุดรวมแสงของภาพวัตถุที่อยู่ไกลๆ จึงตกอยู่ข้างหน้าจอตา

[Total: 0 Average: 0]